• Pul və Kredit statistikası
  • Monetar statistika
   • Pul aqreqatı
   • Pul İcmalı
  • Bank statistikası
   • Depozitlər
    • Depozit bazasının valyutalar üzrə strukturu
    • Kredit təşkilatlarında yerləşdirilmiş depozit və əmanətlər
    • Fiziki şəxslərin əmanətlərinin strukturu
   • Kreditlər
    • Kredit təşkilatlarının müddətlər üzrə kredit qoyuluşları
    • İqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının kredit təşkilatları üzrə strukturu
    • Kredit qoyuluşlarının sahələr üzrə strukturu
   • Ödəniş Sistemləri
    • Debet və kredit kartları ilə aparılan əməliyyatlar
    • Bankomatlar və pos terminallar
    • Müştərilərin bank hesablarının sayı və tərkibi
   • Orta faiz dərəcələri
    • Depozit və kreditlər üzrə orta faiz dərəcələri
 • Makroiqtisadi Statistika
  • Milli hesablar sistemi
   • ÜDM
   • Ümümi milli gəlir
   • Xarici ölkələr üzrə ÜDM
  • Qiymət statistikası
   • İstehlak qiymətləri indeksi
   • Sənaye istehsalçılarının qiymət indeksi
   • Kənd təsərrüfatı istehsalçılarının qiymət indeksi
   • Tikinti qiymətləri indeksi
  • Əmək Bazarı Statistikası
   • Ümumi məlumat
   • Məşğulluq göstəriciləri
   • Minimum əmək haqqı
   • Ölkələr üzrə
   • Regional statistika
   • Dövlət qulluqçuları üzrə statistika
  • Kənd təsərrüfatı statistikası
   • Ümumi
   • Maliyyə nəticələri
   • Xərclərin strukturu
   • Regional statistika
   • Ölkələr üzrə məlumat
   • Meşə fondunun əsas göstəriciləri
 • Dövlət Maliyyəsi Statistikası
  • Dövlət Maliyyəsi
 • Xarici Sektorun Statistikası
  • Tədiyə balansı
 • Maliyyə Bazarları
  • Valyuta bazarı
   • Nağd xarici valyuta ilə mübadilə əməliyyatları
 • Beynəlxalq Statistika
  • Beynəlxalq Təskilatların statistik göstəriciləri
   • Beynəlxalq Təskilatların statistik göstəriciləri
  • Xarici Mərkəzi Bankların statistik göstəriciləri
   • Xarici Mərkəzi Bankların statistik göstəriciləri
  • Xarici və Beynəlxalq Statistik Qurumların statistik göstəriciləri
   • Xarici və Beynəlxalq Statistik Qurumların statistik göstəriciləri
Bütün Hüquqlar Qorunur © 2022 Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı